ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
Απόσταση έως Ρούπελ : 12 χλμ
Hotel Pigi – Tηλ. 2323022422

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ
Απόσταση έως Ρούπελ : 19 χλμ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ
Απόσταση έως Ρούπελ : 16 χλμ

ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ
Απόσταση έως Ρούπελ : 12 χλμ

ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ
Απόσταση έως Ρούπελ : 12 χλμ

ΚΕΡΚΙΝΗ
Απόσταση έως Ρούπελ : 12 χλμ

ΡΟΔΟΠΟΛΗ
Απόσταση έως Ρούπελ : 12 χλμ

ΚΑΤΩ ΠΟΡΡΟΙΑ
Απόσταση έως Ρούπελ : 12 χλμ

ΑΝΩ ΠΟΡΡΟΙΑ
Απόσταση έως Ρούπελ : 12 χλμ