Χρησιμοποιούμε cookies, για να σας δώσουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε ακόμα καλύτερα το διαδικτυακό τόπο μας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που αποθηκεύονται προσωρινά στον υπολογιστή ή τη συσκευή του κινητού σας για να αναβαθμίσουν την ποιότητα πλοήγησής σας στο διαδικτυακό τόπο μας.

Τα cookies δεν περιέχουν καμία προσωπική πληροφορία για εσάς και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου χρήστη. Ένα cookie, συχνά, περιλαμβάνει ένα μοναδικό αναγνωριστικό, το οποίο είναι ένας ανώνυμος αριθμός (δημιουργημένος τυχαία) που αποθηκεύεται στη συσκευή σας. Ορισμένα cookies λήγουν στο τέλος της περιόδου χρήσης του διαδικτυακού τόπου, ενώ κάποια άλλα παραμένουν στον υπολογιστή σας για περισσότερο χρόνο.

Γιατί πρέπει να αποδέχομαι τα cookies;

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των παρεχόμενων σε εσάς υπηρεσιών, για παράδειγμα:

  • επιτρέποντας σε μια υπηρεσία να αναγνωρίζει τη συσκευή σας, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να δίνετε τις ίδιες πληροφορίες ξανά και ξανά για μια συγκεκριμένη εργασία ή κατά τη διάρκεια μιας περιόδου χρήσης, π.χ. συμπλήρωση μιας διαδικτυακής φόρμας ή ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου
  • επιτρέποντας τη σωστή λειτουργία του προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
  • μετρώντας πόσα άτομα χρησιμοποιούν υπηρεσίες, κάνοντας αυτές τις υπηρεσίες ευκολότερες στη χρήση και διασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκής χωρητικότητα για να είναι γρήγορες, καθώς και αναλύοντας ανώνυμα δεδομένα, προκειμένου να είμαστε σε θέση να κατανοούμε καλύτερα το πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τις διάφορες δυνατότητες που παρέχουν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας και να τις βελτιώνουμε συνεχώς