Γραμματεία & Πληροφορίες

Έφη Κωνσταντινίδου
Τηλ : +30 2323 3 50203 & +30 2323 3 50204
Δευτέρα – Παρασκευή  09:00 – 14:00

Άνθιμος Γεωργιάδης
Τηλ : +30 6980138846

Ή στο mail : info@sidiki.gr